Voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door BleuRibbon. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar BleuRibbon. BleuRibbon biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief de aanvullende algemene voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige gezinsleden toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, Service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt aangeboden, zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. toestemming van ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of Diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of ServiDe aantallen kunnen beperkt zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons restitutiebeleid: https://bleu-ribbon.com /pages/refund-policy
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie: https://bleu-ribbon.com/pages/ teruggavebeleid

DEEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht houden, noch enige controle of input hebben .
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leverancier( S).
Het is mogelijk dat we in de toekomst ook nieuwe Diensten en/of functies via de website aanbieden. Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS NAAR DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en Services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), u gaat ermee akkoord dat wij, op elk moment, zonder beperking, mogen bewerken, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins op welk medium dan ook gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Voorwaarden van dienst.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Op uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing, dat u hier kunt bekijken: https://bleu-ribbon.com/pages/privacy-policy

DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor elk onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwendsels, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Dienst en alle producten en Diensten die via de Dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen BleuRibbon, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, bijzonder of gevolgeventuele schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of producten die zijn aangeschaft met behulp van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enige verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die via de Dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

DEEL 14 - VRIJWARING
U gaat ermee akkoord BleuRibbon en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, Dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, gevrijwaard van enige claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten , of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin maximaal afdwingbaar zijn. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle tot en met de datum van beëindiging verschuldigde bedragen; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het onvermogen van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller van de overeenkomst.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@bleu-ribbon.com.


Onze contactgegevens vindt u hieronder:


Ezonr Ltd

BEDRIJFSREGISTRATIENUMMER: 14387440

Opgericht op datum: 30 september 2022

info@bleu-ribbon.com


71-74 Shelton Street, Covent Garden,

Londen, Verenigd Koninkrijk, WC2H 9JQ

+447411 145185

 

Servicevoorwaarden voor mobiel

BleuRibbon

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2022

De mobiele berichtendienst van BleuRibbon (de "Service") wordt beheerd door Ezonr Ltd ("BleuRibbon", "wij" of "ons"). Door uw gebruik van de Dienst gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden (“Mobiele voorwaarden”). We kunnen de Service of een van de functies ervan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of annuleren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we deze Mobiele Voorwaarden ook op elk moment wijzigen en als u de Service blijft gebruiken na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Door akkoord te gaan met de sms-/sms-service van BleuRibbon, gaat u ermee akkoord terugkerende sms-/sms-berichten te ontvangen van en namens BleuRibbon via uw draadloze provider op het mobiele nummer dat u heeft opgegeven, zelfs als uw mobiele nummer is geregistreerd op elke staats- of federale bel-me-niet-lijst. Tekstberichten kunnen worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem of een andere technologie. Servicegerelateerde berichten kunnen updates, waarschuwingen en informatie bevatten (bijvoorbeeld orderupdates, accountwaarschuwingen, enz.). Promotieberichten kunnen promoties, speciale aanbiedingen en andere marketingaanbiedingen bevatten (bijvoorbeeld winkelwagenherinneringen).

U begrijpt dat u zich niet hoeft aan te melden voor dit programma om aankopen te doen, en uw toestemming is geen voorwaarde voor een aankoop bij BleuRibbon. Uw deelname aan dit programma is volledig vrijwillig.

Wij brengen geen kosten in rekening voor de Service, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die verband houden met sms-berichten die door uw draadloze provider worden opgelegd. De frequentie van berichten varieert. Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn. Controleer uw mobiele abonnement en neem voor meer informatie contact op met uw draadloze provider. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot sms-/tekstberichten, inclusief kosten van uw draadloze provider.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de Service. Stuur het enkele trefwoordcommando STOP naar BleuRibbon of klik op de afmeldlink (indien beschikbaar) in een sms-bericht om te annuleren. U ontvangt een eenmalig bevestigings-sms-bericht voor het afmelden. Er worden geen verdere berichten naar uw mobiele apparaat verzonden, tenzij u dit zelf doet. Als u zich heeft geabonneerd op andere mobiele berichtenprogramma's van BleuRibbon en wilt annuleren, tenzij de toepasselijke wetgeving anders vereist, moet u zich afzonderlijk afmelden voor die programma's door de instructies te volgen die in hun respectieve mobiele voorwaarden worden gegeven.

Voor serviceondersteuning of assistentie kunt u HELP sms'en naar BleuRibbon of een e-mail sturen naar

info@bleu-ribbon.com.

We kunnen elke shortcode of telefoonnummer dat we gebruiken om de Service te bedienen op elk moment wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen. U erkent dat alle berichten, inclusief eventuele STOP- of HELP-verzoeken, die u verzendt naar een shortcode of telefoonnummer dat wij hebben gewijzigd, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het honoreren van verzoeken in dergelijke berichten.

De draadloze providers die door de Dienst worden ondersteund, zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. U gaat ermee akkoord ons een geldig mobiel nummer te verstrekken. Als u een nieuw mobiel nummer krijgt, moet u zich met uw nieuwe nummer aanmelden voor het programma.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde levering van informatie verzonden via de Service, eventuele fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u onderneemt wel of niet vertrouwen op de informatie of de Dienst.

 

Ezonr Ltd

BEDRIJFSREGISTRATIENUMMER: 14387440

Opgericht op datum: 30 september 2022

📍  71-75, Shelton Street, Covent Garden, WC2H 9JQ, Londen, Verenigd Koninkrijk

📞 +447411 145185

📧  info@bleu-ribbon.com