Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności RODO

Nasza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 21 października 2022 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni Cię prawo.

Korzystamy z Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez Szablon polityki prywatności WarunkiFeed RODO.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • „Konto” oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • „Firma” (w niniejszej Umowie określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza BleuRibbon

  W rozumieniu RODO Administratorem danych jest Spółka.

 • „Kraj” odnosi się do Wielkiej Brytanii.

 • „Pliki cookie” to małe pliki umieszczane przez witrynę internetową na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu i zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny oraz jej wielu zastosowań.

 • „Administrator danych” w rozumieniu RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 • „Urządzenie” oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

  Na potrzeby RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej specyficznych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, tożsamość kulturowa lub społeczna.

 • „Usługa” oznacza Stronę internetową.

 • „Usługodawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.
  W rozumieniu RODO Dostawców Usług uważa się za Podmioty Przetwarzające Dane.

 • „Dane dotyczące użytkowania” oznaczają dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • „Witryna internetowa” odnosi się do BleuRibbon, dostępnej pod adresem https://bleu-ribbon.com

 • „Ty” oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, bądź firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.

  Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako Osoba, której dane dotyczą, lub jako Użytkownik, ponieważ jesteś osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto

 • Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Naswiek Dane zbierane są automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, godzina i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach , unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego , Twój mobilny system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Korzystamy z plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym Serwisie i przechowywać określone informacje. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi. Technologie, z których korzystamy, mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może używać plików cookie.
 • Web Beacons. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami WWW (nazywane również przezroczystymi gifami, znacznikami pikselowymi i pojedynczymi pikselami gif), które pozwalają Spółce na na przykład do liczenia użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, oraz do innych powiązanych statystyk witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji oraz weryfikacja integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie zostaną usunięte natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Korzystamy z plików cookie sesji i trwałych w celach określonych poniżej:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie

  Typ: pliki cookie sesji

  Administratorzy: My

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia Ci korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Ci tych usług.

 • Polityka dotycząca plików cookie / Akceptacja powiadomień o plikach cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administratorzy: My

  Cel: te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administratorzy: My

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Ci bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

 • Pliki cookie śledzące i wydajnościowe

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administratorzy: strony trzecie

  Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu w Witrynie i sposobie, w jaki użytkownicy korzystają z Witryny. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak dlatego, że zebrane informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie lub w sekcji dotyczącej plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

 • Aby zarządzać Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, z których możesz skorzystać jako zarejestrowany użytkownik.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

  W celu wykonania umowy: p>
 • Aby się z Tobą skontaktować: aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikaty informacyjne dotyczące funkcjonalności, produkty lub zakontraktowane usługi, w tym aktualizacje zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

 • Aby dostarczać Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się tego nie robić otrzymać takie informacje.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć w Twoich prośbach kierowanych do nas i zarządzać nimi.

 • W przypadku przenoszenia działalności: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności lub w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w ramach którego przechowywane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług znajdują się wśród przenoszonych aktywów.

 • Do innych celów: możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych Usług, produktów i usług , marketing i Twoje doświadczenie.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, przetwarzania płatności i kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku przenoszenia działalności: możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z fuzją, sprzedażą aktywów Spółki, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej firmy na rzecz innej firmy lub w trakcie negocjacji w tej sprawie firma.
 • Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się naszą spółkę dominującą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Innym użytkownikom: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami w obszarach publicznych, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą: za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów i zasad prawnych.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przenoszenie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatnościa następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na ten transfer.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przesłane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe, działając w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chroń i broń praw lub własności Firmy
 • Zapobiegaj potencjalnym nadużyciom w związku z Usługą lub badaj je
 • Chroń bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chroń przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy gromadzą, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszej Usłudze zgodnie z ich Polityką prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas części lub całości tych komunikatów, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdym wysyłanym przez nas e-mailu lub kontaktując się z nami.

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO

Możemy przetwarzać Dane osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Realizacja umowy: Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Obowiązki prawne: Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
 • Życiowe interesy: przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych wiąże się z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej przetwarzania, a w szczególności tego, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się szanować poufność Twoich danych osobowych i zagwarantować Ci możliwość korzystania ze swoich praw.

Masz prawo zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz zgodnie z prawem, jeśli przebywasz na terenie UE, do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które o Tobie posiadamy. Jeśli to możliwe, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub poprosić o ich usunięcie bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli tyJeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
 • Poproś o korektę danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które o Tobie posiadamy.
 • Sprzeciw się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. To prawo istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się naszej przetwarzanie Twoich Danych Osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy je dalej przetwarzali.
 • Poproś o przeniesienie Twoich danych osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do informacji zautomatyzowanych, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub w przypadku których wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z Tobą.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich Danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych konkretnych funkcjonalności Usługi.

Realizacja praw do ochrony danych osobowych wynikających z RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości. Jeśli złożysz wniosek, postaramy się odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ds. ochrony danych w EOG.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe Dane, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie zgoda, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica, zanim będziemy zbierać i wykorzystywać te informacje.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem w Naszym Serwisie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

 • Odwiedzając tę stronę w naszej witrynie internetowej: https://bleu-ribbon.com
 • Wysyłając do nas e-mail: ezonrltd@gmail.com